FAQ

Jak i gdzie uzyskać profil kandydata?

Przed rozpoczęciem kursu musisz uzyskać numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) w tym celu należy złożyć osobiście do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta/Starostwie Powiatowym dokumenty:

  • Dowód tożsamości (osobisty) potwierdzający miejsce zamieszkanie i dane osobowe
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Wyraźną, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm zgodnie z wytycznymi
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  • Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat
Jakie są wytyczne fotografji?

Fotografia musi przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem.

Jakie dokumenty dodatkowe musi mieć osoba która nie ukończyła 18 roku życia?

Zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Cennik kursanta

Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy – 100,50 zł
30 zł – za część teoretyczną egzaminu państwowego;
140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

Przydatne linki